Bioreaktor

Bioreaktor przeznaczony jest do biologicznego oczyszczania ścieków. Zbiorniki bioreaktorów wykonujemy z żelbetowych prefabrykowanych elementów z betonu wodoszczelnego klasy C35/45 oraz w konstrukcji prostopadłościennej ze stali nierdzewnej w obudowie kontenerowej z wydzielonym pomieszczeniem na część mechaniczno – chemicznego podczyszczania ścieków.

Wyposażenie bioreaktora stanowią urządzenia:

1- mieszadło mechaniczne, 2 – pompa osadu, 3 – dekanter, 4 – ruszt napowietrzający, 5 – sonda hydrostatyczna, 6 -sonda tlenowa.

Reaktory biologiczne znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków przemysłowych oraz komunalnych. Gabaryty i objętości bioreaktorów ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta oraz ilości oraz jakości ścieków poddawanych procesowi oczyszczenia.

bioreaktor SBR