Cylindryczne sito skratkowe

Przeznaczeniem urządzenia jest wstępne oczyszczaniae ścieków z zanieczyszczeń stałych, pływających w ściekach surowych tzw. skratek dopływających do urządzeń oczyszczalni ścieków. Sito skratkowe posiada zastosowanie zaróswno w oczyszczalniach komunalnych jak i w oczyszczalniach przemysłowych takich branż przemysłu jak: owocowo – warzywny, mięsny, drobiarski, garbarski, itp.

Zasada działania sita skratkowego:

Do wnętrza cylindrycznego sita doprowadzane są ścieki, gdzie wychwytywane są zanieczyszczenia o średnicy powyżej 2 mm. Odseparowane skratki zatrzymane są w korycie sita skąd układ zgarniaczy sita usuwa je do leja zsypowego a następnie do pojemnika na skratki. Natomiast odseparowana ciecz spływa grawitacyjne lub jest tłoczona do dalszego oczyszczania.

  • cylindryczne sito skratkowe