Flotator ciśnieniowy

Produkowane przez firmę BIOSOW flotatory ciśnieniowe służą do podczyszczania chemicznego ścieków przemysłowych. Pełny zakres podczyszczania ścieków (cedzenie, koagulacja, flokulacja, flotacja) obniża ładunek ChZT oraz BZT5 o około 70 − 85%, zawiesiny o ok. 90%, co pozwala na odprowadzenie ścieków do kanalizacji komunalnej lub do dalszego stopnia oczyszczania biologicznego. Proces podczyszczania ścieków zaczyna się od przecedzenia ścieków na sicie obrotowym (skratkowym), następnie ścieki trafiają do zbiornika buforowego (uśrednienie składu ścieków) skąd pompowane są do mieszacza rurowego gdzie przeprowadzony zostaje proces koagulacji i flokulacji oraz korekta pH. Z mieszacza rurowego ścieki trafiają do flotatora ciśnieniowego, w którym za pomocą procesu sedymentacji i flotacji zostaje usunięty osad oraz flotat. Flotacja wspomagana jest poprzez system saturacyjny, który wprowadza do flotatora mikropęcherzyki powietrza ułatwiające flotowanie cząstek zawieszonych w ściekach. Wyflotowane zanieczyszczenia usuwane są zgarniaczem mechanicznym. Proces odbywa się w pełni automatycznie. Powstałe osady mogą zostać zagospodarowane rolniczo (po odpowiedniej dalszej obróbce).

flotator ciśnieniowy

Do procesu koagulacji, flokulacji i korekty pH wykorzystywane są środki chemiczne precyzyjnie dawkowane poprzez pompy dozujące, dawki środków chemicznych zależą od parametrów ścieków surowych. Preparaty chemiczne należy na bieżąco uzupełniać.  Na polskim rynku jest wiele firm, których urządzenia tego typu są przeznaczone do oczyszczania dużych ilości ścieków powyżej kilkunastu m3/h. Nasza firma z powodzeniem wprowadziła na rynek flotator ciśnieniowy o przepustowości od 1 m3/h. Umożliwia to ekonomicznie uzasadnione, zastosowanie tych urządzeń do oczyszczania ścieków w małych zakładach zarówno przetwórstwa spożywczego jak i przemysłowych.