Galwanizernie, malarnie i instalacje do przygotowania powierzchni

Dzięki nawiązaniu współpracy ze specjalistą ds. Malarni i Galwanizerni Panem Bogusławem Nowakiem inżynierem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w branży galwanotechniki i malarni, nasza oferta poszerzyła się o urządzenia do nakładania powłok galwanicznych oraz malarskich.

Oferujemy:
– galwanizernie wyposażone w: urządzenia do pokryć galwanicznych, neutralizatorów ścieków, układy wentylacyjne z oczyszczaniem powietrza i kominami wyrzutowymi.
– linie galwaniczne
– wanny galwaniczne (pojedyncze wanny galwanizerskie obsługiwane ręcznie)
– kompletne wyposażenie malarni