Na nasze potrzeby stworzyliśmy laboratorium, w którym wykonujemy badania z zakresu analiz fizyko – chemicznych ścieków oraz osadów. Laboratorium to wyposażone w nowoczesny spektrofotometr i wagosuszarkę pozwala nam zaprojektować właściwy proces technologiczny przy składaniu ofert dla naszych potencjalnych Klientów. Ponadto dzięki w/w urządzeniom możemy wykonać badania ścieków, które są niezbędne przy rozruchach technologicznych oczyszczalni oraz przy kontroli efektów ich działania.

Badania parametrów ścieków, które możemy przeprowadzić we własnym zakresie:

  • BZT5
  • ChZT
  • Azot ogólny
  • Azot amonowy
  • Azot azotanowy
  • Azot azotynowy
  • Fosfor ogólny
  • Ekstrakt eterowy
  • Indeks osadu

Ściek surowy

Ściek podczyszczony

Ściek podczyszczony

Wytrącony osad

Wytrącony osad

Pobór oraz badania akredytowane

Jednocześnie firma nasza podjęła współpracę z renomowanym laboratorium. Dzięki tej współpracy, jeżeli występuje taka konieczność możemy zapewnić naszym Klientom pełen zakres badań laboratoryjnych akredytowanych oraz akredytowany pobór próbek ścieków. W oparciu o nasze laboratorium podejmujemy współpracę w zakresie nadzorowania i prowadzenia procesów technologicznych na różnych oczyszczalniach nie tylko wykonywanych przez naszą firmę.