Historia firmy Biosow

Początki firmy to rok 1996. Od początku istnienia działalność firmy związana była z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. W pierwszych latach firma specjalizowała się w projektowaniu i montażu „pod klucz” przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oczyszczone ścieki do gruntu. Zrealizowane zostały wówczas inwestycje gminne, obejmujące łącznie ponad 80 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku, firma uruchomiła w 1999 r. produkcję małych przepompowni ścieków typu „JAGA”. Zastosowany typoszereg pomp pozwala na wykorzystanie tego urządzenia do obsługi zarówno indywidualnych budynków jak i zespołu kilku obiektów mieszkalnych.

W roku 2002 wykonaliśmy pierwszą oczyszczalnie przemysłową dla zakładów przetwórstwa warzyw i produkcji majonezu w okolicach Łodzi, w oparciu o dobrane urządzenia do obróbki ścieków, których wydajność wielokrotnie przewyższała potrzeby naszego Klienta. Od tego czasu rozpoczęliśmy intensywne prace nad uruchomieniem produkcji własnych urządzeń do obróbki ścieków.

W roku 2004 firma wzbogaciła się o halę produkcyjną wraz z bogatym wyposażeniem umożliwiającym produkcję urządzeń i konstrukcji wg własnych rozwiazań i pomysłów. W kolejnym roku wyposażyliśmy nasz warsztat produkcyjny w nowoczesną wypalarkę plazmową ze sterowaniem CNC. Od tego czasu systematycznie zwiększamy asortyment produkowanych przez nas urządzeń. Dzisiaj nasza firma produkuje oprócz przepompowni również sita skratkowe, kraty mechaniczne, flotatory ciśnieniowe, automatyczne stacje przygotowania polielektrolitu, osadniki lamellowe, prasy komorowe, zbiorniki z PP i PE o różnych objętościach i przeznaczeniu, obudowy technologiczne itp. Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas urządzeń jest budowa kopletnych oczyszczalni ścieków przemysłowych. Należy tu nadmienić, że stworzyliśmy również dział produkujący szafy zasilająco – sterujące w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne, które sami oprogramowujemy. W naszym biurze projektowym posługujemy się najnowszymi programami komputerowymi do przestrzennych wizualizacji naszych pomysłów. Aby nasza oferta była jeszcze pełniejsza w roku 2013 stworzyliśmy własne laboratorium chemiczne, w którym przeprowadzamy analizy ścieków pod katem projektowania procesów technologicznych dla naszych nowych Klientów oraz kontrolujemy na bieżąco pracę naszych oczyszczalni.

Od roku 2002 wybudowaliśmy kilkadziesiąt oczyszczalni i podczyszczalni ścieków w takich gałęziach przemysłu jak:

 • ubojnie i przetwórstwo bydła,
 • ubojnie i przetwórstwo trzody chlewnej,
 • ubojnie i przetwórstwo drobiu,
 • przemysł papierniczy (produkcja tektury, drukarnie),
 • przetwórstwo owoców i warzyw,
 • obróbka tworzyw sztucznych (recykling opakowań),
 • zakład wytopu smalcu,
 • konserwacja powierzchni metalowych,
 • przemysł włókienniczy (farbiarnie i pralnie).

W roku 2012 firma nasza została dostrzeżona przez zachodnich partnerów i podjęliśmy rozmowy na temat rozszerzenia zakresu naszych usług. Efektem tych działań jest podjęcie współpracy z wiodącym producentem urządzeń do odwadniania osadów, firmą Flottweg, co zaowocowało wyposażeniem przez naszą firmę w roku 2013 dwóch oczyszczalni komunalnych w kompletne nowoczesne systemy do odwadniania osadów.

Jednocześnie w roku 2013 zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji urządzenia do higienizacji i granulacji osadów odwodnionych. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy już cztery kompletne systemy higienizacji i granulacji osadów ściekowych oparte całkowicie na wyprodukowanych przez nas urządzeniach.

Ponadto od roku 2015 świadczymy usługi  z zakresu budowy linii galwanicznych.

Dzisiaj możemy zaoferować naszym Klientom:

 • badania wstępne ścieków oraz przeprowadzanie prób technologicznych w celu ustalenia technologii oczyszczania lub podczyszczania ścieków,
 • wykonanie projektów technologicznych i konstrukcyjnych dla dobranej technologii oczyszczania ścieków, uwzględniając istniejące u Klienta warunki lokalowe, terenowe i inne uwarunkowania,
 • wykonanie urządzeń ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych odpornych na korozje wraz z pełną automatyką procesów sterowania,
 • przeprowadzić proces budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • po podpisaniu umowy na eksploatację prowadzić i nadzorować właściwą pracę obiektu

Polecamy się naszym Klientom!!
Z wyrazami szacunku
Robert Kostrzewa