Podczyszczalnie ścieków

Obowiązujące przepisy, dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej oraz rosnące opłaty za ścieki, powodują że podczyszczanie ścieków jest warunkiem prowadzenia produkcji. Niespełnienie warunków określonych przez odbiorcę ścieków przez zakład produkcyjne może spowodować odmowę przyjmowania ścieków nie podczyszczonych przez oczyszczalnie komunalne, ponieważ takie ścieki zagrażają prawidłowemu działaniu oczyszczalni biologicznych i znacząco podnoszą koszty oczyszczania ścieków komunalnych.

Dopasowując się do aktualnych potrzeb naszych klientów firma BIOSOW oferuje kontenerowe podczyszczalnie ścieków. Zasadą ich działania przy zastosowani wyspecjalizowanych urządzeń zamontowanych w obudowie kontenerowej jest mechaniczno – chemiczne podczyszczanie ścieków przemysłowych.

Wyposażenie podczyszczalni ścieków

Podczyszczalnia ścieków - przekrój

Wyposażenie kontenerowej podczyszczalni ścieków:

  • obrotowe sito skratkowe ze zgarniaczem szczotkowym,
  • flotator ciśnieniowy wraz z osprzętem,
  • stacja dozowania reagentów chemicznych,
  • przepływomierz,
  • stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,
  • szafa zasilająco – sterująca.

Jeżeli inwestor dysponuje pomieszczeniem przeznaczonym na podczyszczalnię ścieków urządzenie do podczyszczania wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem jest montowane bezpośrednio w pomieszczeniu. Na zdjęciu poniżej, podczyszczalnia pracująca w firmie produkującej tekturę. Pomieszczenie zaprojektowane specjalnie na podczyszczalnię ścieków, w podłodze umieszczony właz do pompowni ścieków. Po podczyszczeniu ścieki trafiają do kanalizacji sanitarnej. Urządzenie działające w pełni automatycznie.