Prasa komorowa PF – 40/4K

Urządzenie to służy do odwadniania osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach komunalnych oraz przemysłowych. Prasa PF – 40/4K składa się z płyt z kanałami wewnętrznymi, pokrytymi specjalną tkaniną filtracyjną, zestawionych ze sobą w pozycji pionowej. Do prasy osad pompowany jest przy pomocy pompy. W każdej z płyt wykonany jest otwór, tworzący kanał którym pompowany jest osad do całej przestrzeni wewnątrz prasy na początku cyklu pracy. W celu poprawienia efektywności odwadniania do osadów ściekowych podawany jest flokuant np. ze stacji polimeru. W efekcie otrzymujemy w pełni odwoniony osad ściekowy o zawartości ok. 20% s.m.

prasa komorowa