Nasze biuro projektowe zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania oraz uzgadniania dokumentacji przy budowie:

  • Oczyszczalni ścieków
  • Podczyszczalni ścieków
  • Przydomowych oczyszczalni ścieków

Opracowujemy kompletną dokumentację oraz przeprowadzamy całą procedurę administarcyjną w celu uzyskania pozwolenia na budowę