Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego

Przenośnik ślimakowy PSO-SS zbudowany jest z koryta roboczego wyłożonego tworzywem. W korycie umieszczony jest ślimak. W przedniej części podajnika umiejscowiony jest kosz zasypowy. Osad odwodniony wpada do kosza zasypowego, skąd jest zabierany przez ślimak. Następnie przemieszczany może być np. do urządzenia higienizującego tj. granulator lub na pryzmę magazynującą osad. Podajnik może pracować w pozycji poziomej lub pod kątem (0-45°).

przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego