Przenośnik ślimakowy wapna

Przenośnik wapna transportuje wapno palone, mielone, wysoko reaktywne z silosu do mikrodozownika. Wapno trafia do przenośnika poprzez wsyp, który zabezpieczony jest plandeką a w następnej kolejności wysypuje się do mikrodozownika poprzez wysyp również odpowiednio zabezpieczony plandeką.