Silos wapna SWP

Silos przeznaczony jest do magazynowania materiałów sypkich m.in. wysokoreaktywnego wapna palonego. Wyposażenie silosu stanowi drabina wraz z barierką ochronną umożliwiająca wejście obsłudze na zadaszenie zbiornika oraz przewód załadowczy, a także stanowią skuteczną ochronę dla pracowników obsługi. Na dachu zasobnika znajdują się: właz inspekcyjny, zawór bezpieczeństwa VCP i filtr workowy odpylający wysokiej sprawności. Ponadto silos wyposażony jest w system wzruszania wapna tj. elektrowibratory, których zadaniem jest zapobieganie zbrylaniu i zawieszaniu się wapna na wewnętrznych ścianach zbiornika oraz tkaniny filtracyjne z automatycznym systemem strząsania wapna. W dolnej części leja zamontowana jest zasuwa nożowa zamykająca wylot wapna, a pod nią dozownik wapna .

silos wapna