Sita i kraty kanałowe

Sito kanałowe typ SK – 02 przeznaczone jest do wstępnego oczyszczania ścieków. Urządzenie montowane jest m.in. w przepompowniach ścieków, zbiornikach buforowych. Urządzenie to stanowi krata płaska, łańcuchowo-zgrzebłowa. Bardzo wolny ruch zgrzebeł powoduje oczyszczanie się części cedząco-filtrującej kraty a wychwycone zanieczyszcznia transportowane są do pojemnika lub praski skratek. Szerokość szczelin roboczych pomiędzy prętami jest dowolna, dostosowana do potrzeb Zamawiającego. Najczęściej szerokość szczeliny wynosi od 2 do 60 mm. W dolnej części ramy zamontowany jest napływ z fartuchem gumowym, który powoduje skierowanie zanieczyszczeń bezpośrednio na część cedzącą. Układ sterowania elektrycznego napędu posiada możliwość sterowania czasowego lub różnicowego, rejestrując różnicę poziomu ścieków przed i za kratą. W zależności od wielkości szczeliny nasza oferta posiada także kraty kanałowe.

sito kanałowe
sito kanałowe - konstrukcja