Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

Urządzenie to składa się ze zbiornika wykonanego z polipropylenu (PP), w którym polielektrolit sypki lub w postaci emulsji mieszany jest z wodą. Po odpowiednim wymieszaniu uzyskujemy roztwór, który może być dozowany za pomocą pomp dozujących do ścieków. Przygotowanie właściwego roztworu roboczego jest niezbędne w procesie obróbki osadu ściekowego. Dzięki dodaniu roztworu polielektrolitu (przed lub za pompą podającą osad) uzyskuje się prawidłową flokulację osadu, a co za tym idzie jego optymalne odwodnienie. Pod względem sposobu przygotowywania flokulantu, stacje polielektrolitu dzielimy na : automatyczne i półautomatyczne. W przypadku automatycznych urządzeń procedura przygotowywania roztworu realizowana jest przez sterownik, a operator ogranicza się do dostarczenia maszynie produktów wejściowych.

Sterownik otwiera elektrozawór na dopływie wody do pierwszej komory stacji przygotowania polielektrolitu w celu uzupełnienia poziomu cieczy, następnie dozownik odmierza odpowiednią ilość polielektrolitu niezbędną do produkcji 0,1 % roztworu. Zawartość pierwszej komory jest intensywnie mieszana (mieszadło szybkoobrotowe), po czym otrzymany roztwór przepływa do drugiej komory w której jest mieszany mieszadłem wolnoobrotowym.

stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu
automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

Ręczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

ręczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

Ręczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu