Stacja regeneracji popłuczyn SRK 1000

To urządzenie współpracujące z myjką ciśnieniową o działaniu odtłuszcająco – fosforanującym detali stalowych, aluminiowych lub ocynkowanych. Zadaniem stacji jest podczyszczenie m.in. ścieków popłucznych, zużytych kąpieli trawiących, ścieków po regeneracji jonitów stacji DEMI. Usuwanie zanieczyszczeń następuje poprzez szereg procesów mechaniczno – chemicznych.

Stacja regeneracji popłuczyn